top of page

OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger, på engelsk OCD, kan være ekstrem invaliderende og stå i vejen for, at man lever det liv, som man gerne vil. I gamle dage hed lidelsen også "tvivlesyg", da man tit er i tvivl, om det man oplever nu er rigtigt. Mekanismerne er tit de samme som i andre angstlidelser

Tvangstanker er egentlig helt almindelig. Lider man af OCD, kommer de til at fylde alt for meget i hverdagen, og man oplever dem som meget forstyrrende. Typiske tvangstanker drejer sig om: 

Bakterier og renlighed

Orden og symmetri

Seksuelle eller aggressive tanker

Magisk tænkning

Hyppige tvangshandlinger ifm OCD:

Overdreven håndvask eller hygiejne

Orden og rengøringsritualer 

Tjekkeadfærd

Bekymringstendens

Undgåelse

Tælleritualer 

Gentagelsesritualer

I behandlingen vil vi sammen undersøge de mønstre man bliver fanget i, og begynde at eksperimentere med at ændre på tanker og på adfærd. 

For at læse mere om OCD generelt kan du gå ind på OCD foreningens hjemmeside her.

  • Rengøring

  • Orden og symmetri

  • Seksuel OCD

  • Aggressive OCD

  • mfl. 

bottom of page