top of page

Eksponering i egen praksis: en masterclass
"Show - don't tell"

2 dages specialistkursus - 30-31 maj 2024 i København

 • Kunne du tænke dig at blive bedre til at lave eksponeringer med dine klienter?

 • Kender du teorien bag eksponeringer – men føler du dig usikker på det i praksis?

 • Har du KAT erfaring? lær at kombinere 2. og 3. bølge skarpt

 • Har du en anden baggrund? lær at forstå og integrere eksponering i din praksis alligevel

 • Vil du gerne lære et nyt "lytteperspektiv" og ikke kun "tricks" og "teknikker"?

Børn springer i søen

Kursusbeskrivelse

De seneste år er der sket en stor udvikling med, hvordan vi forstår eksponering,og hvordan eksponering bruges bedst i klinisk praksis. Siden dengang eksponering nærmest blev udført som ”hundetræning”, er der sket store fremskridt i vores forståelse af de bagvedliggende psykologiske mekanismer samt eksistentielle aspekter. Der er i praksis stor forskel mellem meningsfuld eksponering, og eksponering, der i bedste fald ikke gavner vores klienter -  men i værste fald skader dem.

På kurset vil du få en grundig forståelse for, hvorfor eksponering er vigtig for psykoterapi, og hvad der skal til for at eksponering virker. Undervisningen vil består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, øvelser og fælles refleksion. Du vil få forståelse for, hvordan man bedst laver eksponering med klienter med forskellige problematikker - og ikke kun i f.t. angst. Med denne bredere forståelse af eksponering, vil du blive klædt på til i din egen praksis at begive dig ud i effektive eksponeringer til gavn for den terapeutiske proces og dermed for dine klienter.

Du behøver ikke at have en KAT baggrund for at profitere af kurset: Vi vil på kurset gennemgå, hvordan man kan anvende eksponering som en uddybning af din KAT behandling, men også som et selvstændigt behandlingelement. Hvis du har en KAT baggrund, vil du lære at forstå hvorledes 2. og 3. bølge KAT anvender de oprindeligt KAT eksponeringsmetoder, og at kombinere begge på en meningsfuld og sammenhængende måde. Selvom du muligvis ikke har en KAT baggrund, vil du her alligevel lære, hvordan man bruger eksponering, og forstå hvorfor eksponering ikke kun er en KAT intervention. Du vil måske endda få øje på, at du bruger eksponering i forvejen, og vil få en bedre forståelse for den, og hvordan den fremmer det terapeutiske mål.

Program for kurset


Dag 1 – Generelt om eksponering

 • Hvad er eksponering?  

 • Eksponering, psykoterapi og ”growth mindset”: Hvorfor er eksponering ikke kun en kognitiv adfærdsterapeutisk intervention

 • Hvordan forklarer man eksponering til klienten? ”The Devil is in the detailes”

 • Når eksponering ikke virker

 • Eksponering, mindfulness, compassion og accept
   

Dag 2 - Specifikke former for eksponering

 • Følelsesmæssig eksponering: At udvide tolerancen for følelsesmæssig smerte

 • Gradueret eksponering og visualisering i eksponering

 • ”Det er ikke bussen jeg er bange for – det er angsten”

 • Eksponering for bekymringer

 • ”Når livet kaster bolde efter os”: Eksponering som ikke er gradueret

Formål

Det er kursets primære formål at deltagerne tilegner sig viden om eksponering og hvordan eksponering kan bruges i en klinisk hverdag. Herudover er det kursets formål at adressere, hvordan interventioner fra forskellige retninger kan forstås og benyttes som eksponering. Den brede teroretiske forståelse samt eksempler fra kliniks praksis vil gøre det nemmere og mere oplagt for deltagerne at anvende og integrere eksponering  i deres egen praksis.

Marjan Shahmir, psykolog

specialist i psykoterapi og supervisor

https://www.psykologmarjan.dk/

"Jeg har været igennem så mange efteruddannelser igennem årene, men du sat nogle afgørende sten på plads i mit nervesystem plus ekstra finpudsning af det jeg allerede gør med mine klienter. Der er gået så meget op mig i en højere enhed... måden du kombinere så mange tilgange på. Jeg er taknemmelig på et andet niveau"

Praktisk information

Datoer:
tor. 30.05.2024
fre. 31.05.2024

Antal timer: 12 timer

Deltager: Kurset er rettet mod psykologer og læger eller andre med relevant beskæftigelse eller klinisk erfaring, og max 25% deltagere fra andre faggrupper (jvf. krav fra Dansk Psykologforening)

Antal deltager: 10-25

Sted: MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K

Pris: 5500 kr. inklusive fuld forplejning.

Tilmeldingen er bindende. 

Betaling: Betalingen foregår enten direkte her eller ved faktura. Af hensyn til sammensætning af kursistgruppen (se ovenfor) bedes du også angive din uddannelse.
Hvis det er en virksomhed, der betaler bedes du sende mig en mail med CVR nr. eller EAN nr. samt virksomhedens navn og adresse.  

Afbudspolitik: Hvis kurset ikke kan afholdes, vil du naturligvis enten blive refunderet eller få mulighed for at få plads i næstekommende kursus.

Underviser:
Ruth Aharoni Nielsen er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er medforfatter af flere behandlingsmanualer og har udover sin kliniske erfaring mange års forskning og undervisningserfaring. Ruth har arbejdet i psykiatrien siden 2005 med patienter med en bred vifte af lidelser. Ruth har arbejdede med eksponering i mange år og har specialiseret sig i metoden.

Kurset er godkendt til DP’s specialist uddannelsen under ”det tværgående modul”. samt til "systematisk efteruddannelse".

Tak for din tilmelding!

Tak for din tilmelding!

bottom of page