top of page
Ruth (Rutie) Aharoni Nielsen

Uddannelse

Specialist i psykoterapi, med speciale i kognitiveadfærdsterapi
 

Autoriseret psykolog
 

Cand.psych. i psykologi fra KU
 

BSc. i psykologi fra Haifa University, Israel

Efteruddannelse

DAT -  Dialektislk adfærdsterapi

ACT -  Acceptance and Commitment Therapi

KAT-   Kognitiv Adfærdsterpi 

UP-     Unified Protocol

Eksistentialistisk psykoterapi

Tilknytningsinformeret psykoterapi med voksne

Undervisningserfaring (udvalg)
Supervisor & Underviser:  Workshop: "Den danske UP gruppe-manual" samt i UP Certificeringsforløb 

Underviser ved KAT-miljøterapi uddannelse, Region H. Psykiatri

Underviser ved psykoterapiskolen, Haifa Universitet, Israel

Underviser ved Grunduddannelse i Kognitivadfærdsterapi, i Kompetencecenter for Psykoterapi.
Underviser ved 'Sind' 

Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi (NFKP)

Publikationer

NKR medlemmer (2020) National klinisk retningslinje for behandling af angst hos voksne. Sundhedsstyrrelsen.

Aharoni, R. (2020). Tryghed & the corona as a case study: In Israel they tried to survive, in Denmark they tried to live. Local Conversation Newspaper. Israel. (oversat til engelsk)

Bidrag til (2021) Why the world still needs more female leaders/ Astrid Ulv Thomsen, Duuoo

Aharoni N.R. & N. Rosenberg (2022). Socialangst. in Rosenberg & Rosenberg (red) Angstbogen, Psykiatrifonden. 

Medforfatter (2023 in press). Unified Protokol, Den danske gruppemanual. 

Terapimanualer

Aharoni, R. & Rosenberg, N.G. (2016) Kognitivadfærdsterapi for panikangst og agorafobi. RegionH, Psykiatri.

Aharoni, R. & Rosenberg, N.G. (2016) Kognitivadfærdsterapi for socialangst. RegionH, Psykiatri.

 

Medforfatter (in prep) Den Danske Unified Protokol Manual.

Bidrag til internationale konferencer

 

Aharoni, R. & Møller, K.S.(2013). Incorporating ACT in traditional group CBT for OCD: Challenges and possibilities. The 2nd International Conference of Metacognitive Therapy, Manchester. Poster.

 

Aharoni, R. & Hertz, M.M (2015). Anorexia Nervosa and Cognitive Conditioned Taste Aversion. London Eating Disorder Conference 2015. Oral presentation.

 

Aharoni, R., Reinholt, N., Christensen, C., Rosenberg, N., Rosenbaum, B. & Arnfred, S. (2015). Regularity, Predictability and Emotional Safety in CBT Groups. EACBT 45th conference, Jerusalem. Oral presentation.

 

Aharoni, R., Jørgensen, N.K., Christensen, C. & Rosenberg, N. (2015). Integrating second and third wave CBT using metaphors and imagery. EACBT 45th conference, Jerusalem. Oral presentation.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Reinholt, N., Hvenegaard, M., Christensen, A.B., Eskildsen, A., Hjorthøj, C., Poulsen, S., Arendt, M.B., Rosenberg, N.K., Gryesten, J.R., Aharoni, R.N. and Alrø, A.J. (2021). Transdiagnostic versus Diagnosis-Specific Group Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety Disorders and Depression: A Randomized Controlled Trial. Psychotherapy and Psychosomatics, pp.1-14.

Aharoni, R. & Adriansen, H.K. (2020). Er tryghed vigtigt for læring i institutioner? Analyse af et psykoedukativt forløb med anoreksipatienter. Psyko & Logos. 

Arnfred, S. M., Aharoni, R., Hvenegaard, M., Poulsen, S., Bach, B., Arendt, M., ... & Reinholt, N. (2017). Transdiagnostic group CBT vs. standard group CBT for depression, social anxiety disorder and agoraphobia/panic disorder: Study protocol for a pragmatic, multicenter non-inferiority randomized controlled trialBMC psychiatry, 17(1), 37.

Reinholt, N.; Aharoni, R.; Winding, C.; Rosenberg, N; Rosenbaum, B.; Arnfred, S. (2016). Transdiagnostic Group CBT for Anxiety Disorders: The Unified Protocol in Mental Health Services. Journal of Cognitive Behaviour Therapy. 

Aharoni, R. & Hertz, M.M (2012). Disgust Sensitivity and Anorexia Nervosa. European Eating Disorder Review. 20(2), pp. 106-110.                            

Aharoni, R. (2011). A commentary on the article: Walker, S., & Lloyd, C. (2011). Issues experienced by service users with an eating disorder: a qualitative investigation. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 18(10), 542-549.

Ansættelser

2010-                  Klinisk psykolog ved team for Angst og OCD, psykoterapeutisk klinik, Psykiatrisk Center                                                                      København.                          
 

2019-2020         Medlem af arbejdsgruppe for de Nationale Kliniske Retningslinjer for angst ved Sundhedsstyrrelsen

2015-2017         Forskningsassistent I TRACT forskningsprojekt, ved team for angst og OCD, psykoterapeutisk klinik,                                                  Psykiatrisk Center København.

                             

2006-2010         Projektleder på forskningsprojekt ”Anorexia Nervosa and Disgust” ved Anoreksi klinikken, Rigshospitalet,                                        København.

 

2005-2010         Klinisk psykolog ved Anoreksi klinikken, Rigshospitalet, København.

 

CV

bottom of page