top of page
Ruth (Rutie) Aharoni Nielsen

Uddannelse

Supervisor uddannelse

Specialist i psykoterapi, med speciale i kognitiveadfærdsterapi

 

Autoriseret psykolog
 

Cand.psych. i psykologi fra KU
 

BSc. i psykologi fra Haifa University, Israel

Efteruddannelse

DAT -  Dialektislk adfærdsterapi

ACT -  Acceptance and Commitment Therapi

KAT-   Kognitiv Adfærdsterpi 

UP-     Unified Protocol

Eksistentialistisk psykoterapi

Tilknytningsinformeret psykoterapi med voksne

Undervisningserfaring (udvalg)
Supervisor & Underviser:  Workshop: "Den danske UP gruppe-manual" samt i UP Certificeringsforløb 

Underviser ved KAT-miljøterapi uddannelse, Region H. Psykiatri

Underviser ved psykoterapiskolen, Haifa Universitet, Israel

Underviser ved Grunduddannelse i Kognitivadfærdsterapi, i Kompetencecenter for Psykoterapi.
Underviser ved 'Sind' 

Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi (NFKP)

Publikationer

NKR medlemmer (2020) National klinisk retningslinje for behandling af angst hos voksne. Sundhedsstyrrelsen.

Aharoni, R. (2020). Tryghed & the corona as a case study: In Israel they tried to survive, in Denmark they tried to live. Local Conversation Newspaper. Israel. (oversat til engelsk)

Bidrag til (2021) Why the world still needs more female leaders/ Astrid Ulv Thomsen, Duuoo

Aharoni N.R. & N. Rosenberg (2022). Socialangst. in Rosenberg & Rosenberg (red) Angstbogen, Psykiatrifonden. 

Aharoni R. (2023). Instead of emigrating to Denmark, maybe we should learn from it about solidarity and Tryghed. Local Conversation Newspaper. Israel (Hebrew). 

Medforfatter (2024 in press). Unified Protokol, Den danske gruppemanual. 

Terapimanualer

Aharoni, R. & Rosenberg, N.G. (2016) Kognitivadfærdsterapi for panikangst og agorafobi. RegionH, Psykiatri.

Aharoni, R. & Rosenberg, N.G. (2016) Kognitivadfærdsterapi for socialangst. RegionH, Psykiatri.

 

Medforfatter (in prep) Den Danske Unified Protokol Manual.

Bidrag til internationale konferencer

 

Aharoni, R. & Møller, K.S.(2013). Incorporating ACT in traditional group CBT for OCD: Challenges and possibilities. The 2nd International Conference of Metacognitive Therapy, Manchester. Poster.

 

Aharoni, R. & Hertz, M.M (2015). Anorexia Nervosa and Cognitive Conditioned Taste Aversion. London Eating Disorder Conference 2015. Oral presentation.

 

Aharoni, R., Reinholt, N., Christensen, C., Rosenberg, N., Rosenbaum, B. & Arnfred, S. (2015). Regularity, Predictability and Emotional Safety in CBT Groups. EACBT 45th conference, Jerusalem. Oral presentation.

 

Aharoni, R., Jørgensen, N.K., Christensen, C. & Rosenberg, N. (2015). Integrating second and third wave CBT using metaphors and imagery. EACBT 45th conference, Jerusalem. Oral presentation.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

Reinholt, N., Hvenegaard, M., Christensen, A.B., Eskildsen, A., Hjorthøj, C., Poulsen, S., Arendt, M.B., Rosenberg, N.K., Gryesten, J.R., Aharoni, R.N. and Alrø, A.J. (2021). Transdiagnostic versus Diagnosis-Specific Group Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety Disorders and Depression: A Randomized Controlled Trial. Psychotherapy and Psychosomatics, pp.1-14.

Aharoni, R. & Adriansen, H.K. (2020). Er tryghed vigtigt for læring i institutioner? Analyse af et psykoedukativt forløb med anoreksipatienter. Psyko & Logos. 

Arnfred, S. M., Aharoni, R., Hvenegaard, M., Poulsen, S., Bach, B., Arendt, M., ... & Reinholt, N. (2017). Transdiagnostic group CBT vs. standard group CBT for depression, social anxiety disorder and agoraphobia/panic disorder: Study protocol for a pragmatic, multicenter non-inferiority randomized controlled trialBMC psychiatry, 17(1), 37.

Reinholt, N.; Aharoni, R.; Winding, C.; Rosenberg, N; Rosenbaum, B.; Arnfred, S. (2016). Transdiagnostic Group CBT for Anxiety Disorders: The Unified Protocol in Mental Health Services. Journal of Cognitive Behaviour Therapy. 

Aharoni, R. & Hertz, M.M (2012). Disgust Sensitivity and Anorexia Nervosa. European Eating Disorder Review. 20(2), pp. 106-110.                            

Aharoni, R. (2011). A commentary on the article: Walker, S., & Lloyd, C. (2011). Issues experienced by service users with an eating disorder: a qualitative investigation. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 18(10), 542-549.

Ansættelser

2010-                  Klinisk psykolog ved team for Angst og OCD, psykoterapeutisk klinik, Psykiatrisk Center                                                                      København.                          
 

2019-2020         Medlem af arbejdsgruppe for de Nationale Kliniske Retningslinjer for angst ved Sundhedsstyrrelsen

2015-2017         Forskningsassistent I TRACT forskningsprojekt, ved team for angst og OCD, psykoterapeutisk klinik,                                                  Psykiatrisk Center København.

                             

2006-2010         Projektleder på forskningsprojekt ”Anorexia Nervosa and Disgust” ved Anoreksi klinikken, Rigshospitalet,                                        København.

 

2005-2010         Klinisk psykolog ved Anoreksi klinikken, Rigshospitalet, København.

 

CV

bottom of page