Angst

Angst og mod

Angst
 

Angst er ekstremt ubehagelig.

Den får os til at gå i stå, trække os tilbage og undgå bestemte situationer. Selvom angst er del af livet kan den nogen gange være ekstremt invaliderende og stå i vejen for, at man lever det liv, som man gerne vil.

Når man opsøger behandling for angst, er det tit efter, at man i lang tid har forsøgt at komme væk fra angsten ved hjælp af forskellige strategier. Man har typisk oplevet, at det lykkedes på kort sigt. Efter nogen tid, har man oplevet, at angsten kommer tilbage, og tit er den stærkere, større, og mere skræmmende end før. Med tiden oplever man typisk, at en større og større del af ens liv og energi er kommet til at handle om at undgå angsten. Man får også tit øje på, at den tid og energi, som man bruger på at undgå angsten, har konsekvenser for ens relationer, arbejde, fritid og kræfter. 

I behandlingen starter vi typisk med at identificere de mønstre, man er blevet fanget i og sammen bliver vi klogere på, hvad der skal til for at ændre dem. Vi undersøger angsten, og lærer den at kende, istedet for at undgå den. Tit og ofte vil man opleve, at angsten går over. 

Vi eksperimenterer løbende med at nærme sig angsten, frem for at fjerne sig fra den. De dristige skidt man tager i terapien er typisk med til, at man nærmere sig det liv, man egentlig gerne vil leve.

For at læse mere om angst kan du besøge angsteforeningens hjemmeside her. 

Mod

Mange gange står vi i situationer i vores liv, der kræver mod. Det kan være i forbindelse med store livsændringer, som vi enten selv har ønsket, eller som livet har kastet os ud i. Ofte kræver det modige beslutninger at komme videre.
Det er ikke altid, at vi kan finde modet og føler os klar til udfordringen, og nogle gange kan vi blive lammet i processen og have bruge for hjælp. 
I terapirummet kan vi sammen få øje på, hvad det egentligt er for et sted du befinder dig og hvad vejen frem er for dig lige nu: Hvad kræves der egentligt af dig lige nu? Hvad er det du mangler for at komme videre? Hvad er de vigtigste værdier og mål i dit liv, som du gerne vil bygge videre på? Vi kommer til at tale om hvordan man finder modet til at være sig selv tro. 

Mere om mod og sårbarhed kan du læse her