top of page

Terapi

Når man opsøger terapi, er det tit fordi man er kommet ind i en dårlig spiral, hvor man oplever vanskeligheder, og oplever at de måder, man har forsøgt at løse sine problemer på, ikke ser ud til at virke. Angst og andre former for ubehag er en almindelig del af vores allesammens liv, som vi i en vis græd skal lære at leve med. Men nogle gange tager angst og ubehag overhånd, fylder for meget og står i vejen for at leve det liv, som vi gerne vil. Angst og ubehag kan påvirke ens relationer, ens funktionniveau, eller stå i vejen for, at man kaster sig ud i nye udfordringer. Nogle gange er angsten relevant og forsøger at fortælle os noget vigtigt, for eksempel at det ikke er det rigtige tidspunkt, eller den rigtige udfordring for os, men andre gange er angst blot en falsk alarm. 

I terapi vil vi sammen kigge på, hvad du har brug for hjælp til, hvad dine mål er, og hvilke aspekter af dit liv, du håber bliver forbedret. Vi vil sammen kortlægge, hvordan du forsøger at løse problemerne nu, og få øje på, hvornår dit adfærd er hjælpsom, og hvornår det ikke er. Vi vil også få øje på små dristige skidt, som du kan tage, eksperimentere sammen, og finde ud af hvilke nye strategier virker netop for dig.

Nogle gange vil støttende samtaler og et trygt refleksionsrum være nok. Andre gange vil det være mere relevant at lave eksperimenter eller øve færdigheder sammen i terapirummet. Hjemmeopgaver vil tit være en del af terapien, da både problemerne og udviklingen sker i hverdagen. Hjemmeopgaven kan handle om at få øje på forskellige tanker, adfærd kropslige fornemmelser og følelser, der opstå i hverdagen. Andre gange vil hjemmeopgaven handle om at anvende forskellige færdigheder og metoder fra terapirummet, så man kan tage dristige skridt frem mod det live, man gerne vil leve.

Fremgangsmåden kommer vi til at aftale sammen løbende, så den passer til dine ønsker, behov og personlighed. Min måde at arbejde på er orienteret mod et samarbejde om at løse problemerne, for selvom jeg er ekspert i psykoterapi, er det dig, der er eksperten på dit liv. 

Et angst eller OCD terapiforløb kan vare 3-4 sessioner og typisk varer det mellem 8-10 sessioner. Hvis problemstillingen er mere indviklet, kan et forløb vare længere.  

  • Angst og Mod

  • OCD

  • Stress

  • Livskriser

  • Depression

  • Spiseforstyrrelser

  • Søvnsproblemer

  • Metode

  • Theapry in English

bottom of page