top of page

Om stress og angst

Opdateret: 8. feb.

Sidste familieferie var sangene fra Disney filmen Encanto de mest afspillede sange i bilen. Pigerne kunne alle sangene udenad, og de syntes, at det var sjovt og hyggeligt, at karaktererne ligner min jødiske side af familien. Min ældste datter fortalte en dag, at sangen "Surface Pressure" faktisk var en af de sange, som blev mest omtalt på tiktok af ”store søstre” som hende selv. Da jeg tog mig tid til at læse teksten og kommentarerne på sangen, blev jeg mindet om, hvor gode de unge er til at sætte ord på deres hverdagsoplevelser, og hvor gode de er til er til at dele dem med hinanden.


"Give it to your sister, your sister's older

Give her all the heavy things we can't shoulder"


Mens jeg læste teksten, kom jeg til at tænke på mange af mine klienter, som oplever angst og stress. Mange af dem har haft en lignende rolle i familien eller på arbejdet, hvor de har i alt for lang tid fået - og taget - for meget følelsesmæssigt og praktisk ansvar, indtil de ikke kunne mere.


"Pressure, like a drip, drip, drip that'll never stop,

Pressure that'll tip, tip, tip 'til you just go pop "


Det er jo ikke kun "storsøstre", der kan opleve at blive sat i denne rolle, og det er heller ikke kun "storesøstre", eller kvinder, der ender med at påtage sig denne rolle: Der er også mange mænd, der kender denne rolle alt for godt.


"I'm the strong one, I'm not nervous

I'm as tough as the crust of the Earth is...”


Hvis man i vores samfund ender med at bukke under presset, oplever man stress, og alt for mange bliver sygemeldt. Angst er tit en del af billedet, og er ofte et led i den fysiske akutte stress reaktion. Når angst er en del af billedet i en stressreaktion, vil et spørgsmål i behandlingen altid være "hvad skal vi arbejde med først, og hvordan?": Skal vi respektere stressreaktionen, og skåne klienten for mere af det samme i en periode? Eller skal personen måske eksponeres for sin angst, og kaste sig ud i ting igen?

Der er mange måder at tale om stress på, og tit vil man blive støttet i begge dele: Dels i at skåne sit system for belastninger i en periode, og dels i stille og roligt at udsætte sig selv for hverdagen igen. Ligesom ved genoptræning af et brækket ben: Det er ikke godt at blive i sengen, men det er heller ikke godt at begynde at træne til et maratonløb.


Uanset hvordan man går til værks, er det vigtigt at huske, at en del af en stressreaktion tit er et resultat af en underliggende angst, som har drevet personen til at overpræstere over alt for lang tid:


"Under the surface

I hide my nerves, and it worsens, I worry something is gonna hurt us"


Blandt mange stressramte klienter, er overpræstationen en adfærd, der har haft til formål at dulme angst i forskellige situationer. Når man begynder at bevæge sig ud i sin hverdag igen, finder man tit ud af, at den største eksponering er ikke at vende tilbage til livet, men at leve på en anden måde:

Hvis ikke man skal få en stressreaktion igen, er man nødt til at lære ikke at "overpræstere". Man skal lære at sjuske og gøre ting i et andet tempo. Man skal lære, at lade andre løfte en del af byrden. Som behandlere skal vi huske, at lige præcis disse situationer, er de sværeste eksponeringer for en stressramt - og de mest angstprovokerende: At sjuske, at underpræstere, ikke at tage fra. Selvom det er de sværeste eksponeringer for vores klienter, er det også vigtigt at huske, at det mange gange er lige præcis disse eksponeringer, der skaber størst forandring og livsglæde på sigt:


“But wait, if I could shake the crushing weight of expectations

Would that free some room up for joy

Or relaxation, or simple pleasure?”


Mere glæde, afslappethed, og flow i hverdagen er mere betydningsfulde mål end blot "at få det til at hænge sammen" igen. For at nærme sig det, er det vigtigt at arbejde med den angst, der har drevet personen ud i stress til at starte med.


Tag et par minutter og lyt til musikken med den fulde tekst. Den er virkelig skøn:


I Disney filmen går karaktererne igennem en personlig rejse, og lærer at deres fasttømrede og dysfunktionelle familie roller godt kan ændres alligevel. Når vi arbejder med angst og stress-ramte, tager vi tit på en lignende rejse sammen med vores klienter.


Hvis du også arbejder med angst og stress problematikker, og hvis du vil blive bedre til at hjælpe dine klienter med at spotte, hvad de egentligt skal eksponeres for, kom med til Masterclass: Eksponering i egen praksis. Der vil du blive bedre til hurtigere at gennemskue, hvad man skal arbejde med i terapien, og om eksponeringen skal være for situationer, eller om der skal være mere fokus på følelsesmæssig eksponering.

Du vil også få en grundig forståelse for, hvorfor eksponering i rummet er vigtig for at psykoterapi lykkedes, og hvordan du bliver bedre til at lave mere effektiv terapi i klinikken.


Du kan stadigvæk nå at være med i næste hold i slutningen af maj 2024.


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page